Ringmuren som omsluter Visby innerstad är ett av Gotlands största kulturarv! Så vad vore inte mer passande än att ta en promenad runt den och läsa om dess historia.

Längsmed muren, både innanför och utanför, kan du hitta skyltar där historia finns nedtecknad för alla att läsa.

En bra kombination av både motion och lärdom!

Translate »